Svenska Klubben i Paris Vänners Stiftelse Stiftelsen bildades den 1 maj 1974 av tidigare ordföranden och styrelseledamöter i Svenska Klubben i Paris : Sven AUREN, Sven BERNSTRÖM, Gustav FORSSIUS, Lennart HERNOD, Nils Bertil MALMQVIST, Carl Åke SANDE och Holger SONNERSTEIN. Stiftelsen delar ut mindre penninggåvor för att antingen stödja ett privat projekt eller helt enkelt för att tillfälligt bidraga till försörjningen till behövande. Du kan som enskild person lämna ett bidrag till stiftelsens konto : 30568 19904 000128991 01 eller sända en check utställd på ”Fondation Cercle Suédois” till Klubbens adress. Styrelsen för Svenska Klubbens Stiftelse består idag av: Göran Glimstedt, ordförande, Marianne Jarvin, Pia Nordström, Björn Palm-Jensen, Wilhelm Stiernstedt och Lennart Österman Paris i juni 2012