Styrelsen

Anders Fogelström

Anders Fogelström

Ordförande

CLAEUS, conseil des entreprises

Magnus Slind-Näslund

Magnus Slind-Näslund

Vice ordförande och Skattmästare

Senior Vice President, Dailymotion

Paola Beneton

Ledamot

Svenska Klubben i Paris

242 rue de Rivoli
75001 Paris
Tel : 01 42 60 76 67

Jean Skarstedt

Jean Skarstedt

Ledamot

 

Pierre Tolcini

Pierre Tolcini

Ledamot

SAS

Stefan Lechère

Stefan Lechère

Ledamot

 

Henric Råsbrant

Ledamot

 

Pernilla Dalrot

Ledamot

Sonia Martinson

Ledamot

 

Marita Haggren

Ledamot

 

Personal

Camilla Stenberg

Camilla Stenberg

Klubbansvarig