Alfred Nobel 1833-1896

Alfred-NobelAlfred Nobel – vetenskapsman, författare, pacifist och kanske först och främst uppfinnaren av dynamit och grundare av Nobelpriset föddes i Stockholm men flyttade tidigt till Ryssland där hans far öppnade en ny verkstad. Flytten gjorde att familjen fick det bättre ställt, och mycket av denna nya förmögenhet lades på utbildning till sönerna. Alfred Nobel utbildades av framstående svenska och ryska privatlärare och visade sig ha en fallenhet för kemi.

Redan vid 17 års ålder skickades han utomlands till bland annat Paris för att arbeta med nitroglycerin, och dessa år gav honom basen för sina framtida uppfinningar. År 1866 uppfanns dynamiten, vilket kanske är det Alfred Nobel är mest känd för. Med detta byggde han upp ett imperium med fabriker i Europa och blev med tiden otroligt förmögen.

Alfred Nobel var inte enbart en uppfinnare, utan briljerade även i många andra dicipliner. Under ungdomen fick han ett intresse för litteratur, och skall ha haft ett imponerande bibliotek med upp mot 2000 volymer. Hans möten med olika kulturer gjorde honom till en filosofisk man, som värderade fred mycket högt. Detta avspeglas i dagens Nobelpris.

Paris var en viktig stad för Alfred under hela hans liv. Han var en flitig besökare på Svenska Klubben och signerade där sitt berömda testamente år 1895 vid ett skrivbord som än i dag finns bevarat i en av salongerna.

I testamentet efterlämnade Alfred Nobel 30 miljoner kronor, vilket motsvarar två miljarder kronor idag, för att bilda en fond för Nobelpriset. Priset skulle delas ut inom fem vetenskapsområden: fysik, kemi, medicin, litteratur samt fredsfrämjande insatser, och det första priset delades ut år 1901 på Alfred Nobels dödsdag. Det sägs även att Svenska Klubben i Paris skulle ha tilldelats en stor summa pengar, men att dessa planer annulerades.