Raoul_NordlingRaoul Nordling 1882-1962

Redan 1908 blev Raoul Nordling invald i Alfa-Lavals styrelse, endast 26 år gammal. Ett år tidigare hade hans far, Gustaf, dåvarande svensk konsul i Paris, hjälpt företaget i förhandlingarna med franska tullverket. Raoul satt kvar i styrelsen till sin död och under åren 1932 till 1962 var han styrelseordförande.

Raoul spelade en stor roll senare vid olika importproblem mellan moderbolaget AB Separator och den franska filialen. Bl.a var fransmännen övertygade om att AB Separator var tysklierat och man blockerade 1914 all import och post vilket höll på att strypa företaget. RN lyckades småningom häva den blockaden. 1916, vid faderns bortgång, utnämndes Raoul till svensk konsul. Raoul var mycket intresserad av affärer och all typ av teknisk utveckling. Han hade redan utmärkta relationer med nyckelpersoner i franska administrationen. Därför intog han en betydande roll när flera svenska företag startade i Frankrike. SKF, AGA, SANDVIK.

Raoul Nordling var född svensk medborgare men bodde hela sitt liv i Paris. Han hävdade alltid sitt ursprung. När 2a världskriget bröt ut försvann de flesta utländska diplomater från Paris. RN stannade för att försvara de svenska företagens intressen gentemot det tyska militärkommandot. Han hade full frihet att agera. 1944 började tyskarna planera att dra sig tillbaka. Gestapo var beordrad att bränna och förstöra allt som fanns kvar innan reträtten. RN fick reda på ett antal mord begångna i Caen och Rennes vid Gestapos reträtt och man misstänkte starkt att samma procedur skulle upprepas i Paris. RN förstod också att tyskarna planerade att decimera maximalt antal krigsfångar, speciellt högt uppsatta politiska fångar. Han samlade sina vänner: Paris kommunalfullmäktige P Taittinger, general von Choltitz – tyska Paris-kommendanten (anti projekt « bränna Paris »), franska röda korset, ytterligare en antinazist samt några släktingar. Genom den tyske generalen fick röda korset tillträde till fängelser runt Paris, där ca 4000 personer satt fängslade.

Under generalens beskydd lyckades man rädda alla fångarna. Faran att tyskarna skulle skrida till verket och förstöra Paris var fortfarande överhängande varför RN hade täta kontakter med franska motståndsrörelsen samt de allierades högsta befäl. Paris måste under alla förhållanden befrias innan de allierade gick vidare mot Tyskland. RNs förhandlingar, såsom neutral svensk, med motståndsrörelsen (han lyckades befria flera högt placerade motståndsmän ur Gestapos grepp), general de Gaulle, generalerna Bradley och Eisenhower samt tyska guvernören, drev fram beslutet att gå in i Paris och lyckades befria staden innan Hitler och SS hunnit genomdriva sina hot. 1948 fick Raoul Nordling det lagerbladsprydda krigskorset för sina insatser och 1958 utnämdes han till « Citoyen d’Honneur » och fick stora guldmedaljen, tryckt endast i ett exemplar.